Kwaliteit

Kwaliteit
Kwaliteit in aandrijftechniek betekent voor ons: luisteren naar klanten, oplossingen bedenken die je verwachtingen overtreffen, en leveren volgens afspraak.
Kwaliteit
Lesley Zwart Manager Operations

Onze bedrijfsprocessen zijn divers en kennen een sterke onderlinge samenhang. Advies, in- en verkoop, installatie, montage, reparatie, engineering, optimalisatie, service & onderhoud, alles wat we doen toetsen we aan hoge kwaliteitsnormen. Als NEN-EN-ISO 9001-gecertificeerde onderneming zijn we permanent scherp op onze kwaliteits- en servicebelofte. Dagelijks geven we uitvoering aan onze gezamenlijke opdracht om onze klanten letterlijk te ontzorgen op alle onderdelen van de industriële aandrijftechniek.

Controleerbare productkwaliteit

Een van de voordelen van techniek is dat kwaliteit op een objectieve manier meetbaar is. Zo moeten aandrijftechnieken die je toepast in de industriële omgeving voldoen aan hoge internationale normen en standaards. Dat geldt zowel voor de afzonderlijke componenten, als voor het geheel. Industriële keurmerken en certificatiesystemen brengen de vereiste zekerheid. Onze specialisten zijn vertrouwd met de strenge productie- en veiligheidseisen die in de industriële omgeving van kracht zijn.

Kwaliteit houdt meer in dan de verantwoordelijkheid voor stipte levering van een perfect eindproduct aan je afnemers, wat essentieel is voor de continuïteit van elke onderneming. Systematisch upgraden van kwaliteitsprocessen heeft ook betrekking op de werkomgeving en –omstandigheden zelf, op het welzijn en de veiligheid van medewerkers. Bij veel industriële processen zijn krachten en risico’s in het spel die passende voorzieningen vergen.

kwaliteit-aandrijftechniek.jpg

Veiligheid en continuïteit

Denk aan explosie-, vonk- en brandgevaar, extreme hitte, wrijving of werken met gevaarlijke stoffen. Het optimaliseren en deskundig onderhouden van aandrijfsystemen helpt bij de beheersing van die risico’s. Vanuit onze ervaring met veel zwaardere industrieën, zoals de staalindustrie, vuilverbranding en raffinage, weten we goed aan te geven welke componenten en constructies voor specifieke omstandigheden geschikt zijn.

Ook in minder zware bedrijfstakken luistert de keuze van de toe te passen aandrijftechniek nauw. In de levensmiddelenindustrie bijvoorbeeld draait alles om hygiëne en voedselveiligheid, wat specifieke eisen stelt een de toegepaste smeringen voor aandrijfkettingen en andere bewegende onderdelen. In de verpakkingsindustrie is de ‘timing’ weer een succesbepalende factor, wat hoge eisen stelt aan de nauwkeurigheid van parallel lopende aandrijfkettingen of tandriemen. Iedere sector en elk productieproces stelt zijn eigen eisen. Kwaliteit, in onze visie, begint met de expertise om met klanten mee te denken over de beste oplossing in elke specifieke situatie.

Gecertificeerde bedrijfsvoering

Niet alleen tastbare technische aandrijfcomponenten en –systemen zijn toetsbaar op harde kwaliteitsnormen, ook bedrijfsprocessen en hun onderlinge samenhangen laten zich beoordelen op objectieve kwaliteitscriteria. Onze organisatie wist het veelomvattende ISO-kwaliteitstraject met succes af te leggen. Sinds 2018 zijn we in het bezit van het NEN-EN-ISO 9001-certificaat. Ons kwaliteitsmanagementsysteem is van toepassing op de inkoop, verkoop en het op basis van engineering modificeren van componenten voor de aandrijf- en transporttechniek. Om de gewenste kwaliteit vast te houden, vinden met regelmaat audits plaats. We beschikken eveneens over een KAM-beleidsverklaring (Kwaliteit, Arbo en Milieu), gebaseerd op het VGM-beheerssysteem.

Gedreven en vakbekwame medewerkers

De harde kern van de kwaliteit waar we als partner in aandrijftechniek voor tekenen is de kennis en vakbekwaamheid van onze mensen. Voor elke productgroep – kettingtechniek, riemen en V-snaren, koppelingen, lagers, remtechniek en tandwielkasten – staan gedreven specialisten klaar met onafhankelijke, realistische adviezen.

Rick_Akkerman_Fotografie__DSF1127-scaled.jpg

Voor het optimaliseren van bestaande producten of systemen en realiseren van klantspecifieke maatoplossingen voert engineeringteam we alle relevante technische berekeningen uit. Ze maken het onmogelijke mogelijk en visualiseren dat. Onze technische vakmensen zorgen in ons bewerkingscentrum voor een perfecte uitvoering. En om de cirkel rond te maken, onze operationele slagkracht in service & onderhoud is gericht erop gericht onze klant op alle onderdelen van en rond industriële aandrijftechniek te ontzorgen.

Partner in aandrijftechniek

Onze productkennis, oprechte belangstelling voor de doelen en uitdagingen van onze klanten, expertise in engineering en ons hoge serviceniveau komen samen in een onderneming die draait volgens hoge, objectieve kwaliteitsnormen. En als partner in aandrijftechniek spannen we ons dagelijks in om de kwaliteit voor onze klanten te blijven verbeteren. Want in onze visie is en blijft de kwaliteit van de industrie dé aanjager van de economie.