Duurzaamheid

Over ons Duurzaamheid

Aandrijving van verduurzaming in onze markt.

Spruit aandrijftechniek B.V. gelooft in een duurzame samenleving waarin bedrijven de drijvende kracht zijn achter de verduurzaming. Als onderdeel van Axel Johnson International en de bedrijvengroep Power Transmissions Solutions hebben wij de ambitie om verduurzaming in onze markt aan te drijven en ontwikkelen wij elke dag onze bedrijfsvoering, de manier hoe wij ons gedragen en waarop wij onze beslissingen maken.

Duurzaamheid wordt door onze hele waardenketen geïntegreerd aan de hand van onze focusgebieden: Sustainable supply chain, Sustainable operations, and Sustainable customer offer.

Sustainable supply chain         Sustainable operations            sustainable customer offer

Sustainable supply chain.      Sustainable operations.     Sustainable customer offer.

In elke stap van de waardenketen focussen wij ons op drie strategisch duurzame thema’s: Mens, klimaat en circulariteit. Elk thema heeft zijn eigen lange termijn doelen en acties om deze doelen te bereiken. Om er zeker van te zijn dat wij deze doelen behalen meten wij onze prestaties aan de hand van een aantal duurzaamheid KPI’s.

Verduurzaming aandrijven

Spruit aandrijftechniek B.V. is onderdeel van Axel Johnson, binnen deze groep is duurzaamheid een fundamenteel onderdeel en voorwaarde van het bedrijfsmodel. Elke dag zorgen onze producten ervoor dat duizenden machines, die cruciaal zijn voor het functioneren van de samenleving, worden aangedreven, vermogend blijven en beveiligd worden. Bij Axel Johnson erkennen wij dat de samenleving verduurzaamd dient te worden en door onze klanten te helpen bij het vinden van de optimale technische oplossing dragen wij bij aan deze verduurzaming. Door de focus te behouden op de klant zorgt de verduurzaming binnen de groep voor het versteken van ons bedrijfsmodel en zijn wij een drijvende kracht achter de verduurzaming in onze markt. Lees meer over hoe de groep werkt naar het verduurzamen van de markt op de website van Axel Johnson International.

Duurzaam in ons aanbod

Spruit Aandrijftechniek B.V. bevind zich te midden van mechanische aandrijving in allerlei types van industriële machines. Machines en industrie zijn essentieel voor het functioneren van de samenleving, maar worden niet altijd op de meest duurzame manier inzet. Met onze producten en technische kennis kunnen wij klanten innovatieve oplossingen bieden om de betrouwbaarheid, veiligheid en energie efficiëntie van hun machines te verhogen en daarmee bij te dragen aan de verduurzaming van hun bedrijf.

Energiebesparing door technisch advies en upgrades

Door middel van onze expertise helpen wij klanten om te kiezen voor het beste product voor hun applicaties om zo de frictie te verminderen en de efficiëntie te optimaliseren. Als klant kan je erop vertrouwen dat je betrouwbare producten en oplossingen aangeboden krijgt met een hoge kwaliteit die ervoor zorgen dat de productie gestroomlijnd blijft lopen en hiermee ook energie bespaard.

Van lineair naar circulair

Wij nemen de verantwoordelijkheid om onze producten zo lang mogelijk mee te laten gaan en maken dit mogelijk door ons serviceaanbod. Zo zorgen wij dat we onze klanten voorzien van het beste advies en de beste oplossingen, zijn wij 24/7 bereikbaar voor service en verkleinen wij de kans op storingen door systematisch onderhoud.

Door het streven naar een duurzaam aanbod en het verkennen van nieuwe bedrijfsmodellen samen met onze klanten, kunnen wij bijdragen aan het efficiënter inzetten van middelen evenals het verminderen van kosten. Wij zijn constant opzoek naar het innoveren van producten en services doormiddel van partnerschappen om zo onze ecologische voetafdruk te verminderen. Ons lange termijn doel is het uitsluitend op de markt brengen van herbruikbare of recyclebare producten om zo een bijdrage te kunnen leveren aan het circulaire systeem. Natuurlijk gaat dit niet ten kosten van zowel prestatie als betrouwbaarheid.

Duurzame bedrijfsvoering

We streven naar een duurzame bedrijfsvoering door middelen efficiënt in te zetten en de hoge betrokkenheid van onze medewerkers. Door ons te leiden door de waardes vanuit onze groep, Making things happen, Far-sighted en Good to work, zijn wij constant bezig met het verbeteren van onze duurzaamheid om zo onze toekomst als bedrijf en werkgever te kunnen blijven garanderen.

Het reduceren van onze CO2 emissie in lijn met het 1,5 graden doel van het Parijs akkoord

Wij hebben ons gecommitteerd aan het verlagen van onze CO2 uitstoot volgens het Green House Gas Protocol´s Scope 1 and 2 met 50% in 2030, hierbij is 2020 ons startpunt. Dit doel willen wij behalen door onze focus te leggen op energie efficiëntie, elektrificatie en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen.

Wij minimaliseren afval en zien het als nieuwe bron

Onderdeel van onze duurzaamheidsstrategie is het zo veel mogelijk verminderen van afval. Het lange termijn doel is dat er geen afval meer gaat naar verbranding of stortplaatsen. Om continue verbetering te kunnen garanderen zijn wij constant bezig met het meten van ons afvalmanagement en blijven wij zoeken naar oplossingen voor vermindering.

Wij willen de meest aantrekkelijke werkgever zijn in de markt

Daarom bieden wij onze werknemers uit de gehele groep persoonlijke ontwikkeling programma’s en focussen wij ons op het creëren van een fijne werkplek zowel als diversiteit en inclusiviteit.

Gezondheid, veiligheid & welzijn

Bij Spruit Aandrijftechniek staat veiligheid voorop en moet onze werkomgeving op een positieve manier bijdragen aan het welzijn van onze medewerkers. Iedereen die betrokken is bij ons bedrijf moet kunnen genieten van een veilige werkplek, bij ons valt zowel fysieke als mentale veiligheid hieronder.

Good to work

Eén van onze kernwaarden binnen de groep is Good to work, dit geldt zowel intern als extern. Onze Code of Ethics dient als een richtlijn voor ethisch verantwoord gedrag voor al onze medewerkers. Het dient als een verlengde van ons kernwaarden en is een simpele uitleg over wat het bedrijf verwacht in verschillende contexten in het alledaagse werkleven.

Om te kunnen garanderen dat werknemers zich aan de waarden en normen binnen het bedrijf houden is er een extern bedrijf aangewezen met een klokkenluidersservice. Wij moedigen al onze werknemers en partners aan om ons in te lichten over alle gedragingen die in tegenstrijd zijn met waar wij voor staan als bedrijf. Dit zorgt voor veiligheid en het helpt ons om een goede bedrijfscultuur neer te zetten.

Duurzame waardenketen

Iedere stap in de keten is belangrijk. Door samenwerkingen aan te gaan met leveranciers die onze waarden en duurzaamheidsstandaarden delen zorgen wij ervoor dat alle stappen in de keten hetzelfde doel hebben, een duurzame waardenketen.

In samenwerking met onze leveranciers zijn wij continue bezig met het verbeteren van het kwaliteits- en veiligheidsniveau van onze producten en streven wij naar een waardenketen die aan onze vereisten van de Supplier Code of Conduct voldoen. Onze ervaring laat zien dat leveranciers met een hoge score op duurzaamheid ook goed scoren op kwaliteit.

Een groot deel van de duurzaamheidsimpact van onze producten, waarvan wij distributeur zijn, vind plaats in de waardenketen waar wij geen directe controle op hebben. Hoe dan ook laten wij niets aan het lot over en is onze systematische aanpak beschreven in de richtlijn voor duurzaamheid in de waardenketen. Het doel van deze richtlijn is om een langdurige relatie met onze leveranciers op te bouwen en hierbij hun duurzaamheidsprestaties, waaronder gezondheid, veiligheid, milieu, sociaal en bedrijfsethiek te verbeteren. Al onze leveranciers moeten hiervoor voldoen aan de standaard van de Code of Conduct en mocht een leverancier beschouwd worden als “risico leverancier” dan worden er regelmatig duurzaamheidsaudits gehouden met een opvolgend actieplan.

Lokale aanwezigheid zorgt voor resultaten

Om de kwaliteit en duurzaamheid tijdens het productieproces in Azië te kunnen blijven garanderen, heeft Axel Johnson International een lokaal kantoor opgezet in Ningbo, China. De lokale vertegenwoordigers werken nauw samen met onze leveranciers om hun te helpen met het behalen van onze voorwaarden. Door de aanwezigheid van lokale vertegenwoordiging behouden wij het overzicht en kunnen wij systematisch werken met verantwoordelijke productie, goede werkomstandigheden en mensenrechten, hier gaan de leveranciers mee akkoord bij het tekenen van de Code of Conduct.

“We make suppliers aware of their risks and show them opportunities for improvements by on-site audits. We request corrective action plans and perform follow-up audits. So far, we see can strong commitment and significant improvements at many of the suppliers”

Alice Yang, Axel Johnson International’s office in Ningbo, China